?

Log in

No account? Create an account
Snibbskålar - maxlu179 — LiveJournal
November 30th, 2008
12:36 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Snibbskålar

Om konsten att svarva en snibbskål.


Ämnet sågas klyvs och barkas. Jag brukar barkafrån mitten och neråt för att sedan vända och barka den andra halvan. På så sätt behöver man inte yxa nära handen man håller täbiten med. Ämnets kanter och yta jämnas till.


För att inte ha onödigt mycket material i svarven sågas ämnet något så när kvadratiskt, mitten markeras och baksidan yxas till grovt innan biten sätts upp i svarven.


Skålens undersida svarvas. Större skålar brukar jag svarva helt på dubb men det är besvärligt på små skålar. Därför svarvas en lagom stor klack som passar i svarvshucken så att man lätt kommer åt att svarva insidan. Där skålformen ansluter till den kvadratiska plattan svarvar jag ett grundt spår så att den skålade ytan fortsätter ca en halv mm in i plattan. Jag gör det på båda sidorna om plattan. Spåret underättar arbetet när jag sedan täljer rent snibbarna.


Skålens insida svarvas. När skålen gröps ur släpper spänningar i trät vilket gör att den inte helt behåller sin cirkulära form. Det är därför viktigt att urholkningen sker i etapper så att man svarvar färdig yta och tar bort materialet in mot mitten i lager med succesivt större djup. Om man svarvar insidan grovt för att sedan gå tillbaka och skära färdig yta så har skålen slagit sig och väggen kommer att bli ojämn i tjocklek. Denna effekt blir större ju större skål man svarvar.


I och med att snibbskålen har en kvadratisk platta som sticker ut runt kanten får man sikta från sidan för att få skålens kant att hamna i linje med skålen på plattans undersida. När man svarvar insidan kan man ta hjälp av en lampa för att se hur tjock skålens vägg är. När Insidan är färdigsvarvad lossas skålen och undersidan täljs rent med en skedkniv.


Snibbarnas form markeras och snitt sågas längs markeringarna. Genom att skära upprepade snitt med en vass knivspets, både från över- och undersidan, avlägsnas delarna som ska bort med minimalt efterarbete i snittytan. Snibbarna skärs rena på ytor och kanter. Här underlättare att ha det svarvadde snittet längs skålens rundning. Man skär helt enkelt in mot skålen och spånerna ramlar bort när man når det svarvade spåret.


Från en kubbe får man ut två skålar och en rejäl hög med spån. För att skålarna ska torka lagom snabbt så att de varken möglar eller spricker, läggs de i en papperspåse.

(5 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:mikkelf84
Date:November 30th, 2008 04:00 pm (UTC)
(Link)
I orden Max!
[User Picture]
From:dsgtq_qfle
Date:November 30th, 2008 05:46 pm (UTC)
(Link)
И что это за девайс? О_О Непадающая тарелка? =)
[User Picture]
From:kesslergleb
Date:November 30th, 2008 06:51 pm (UTC)
(Link)
Sources in the bowl can provide

Источники на миску можно предоставить

[User Picture]
From:tejolote
Date:November 30th, 2008 08:55 pm (UTC)
(Link)
A trencher with handles? It's beautiful!
From:maxlu179
Date:November 30th, 2008 09:13 pm (UTC)
(Link)
Thank you! It's a traditional swedish drinking bowl known from at least 16th century. The shape of the "handles" varies. I made the handles slightly larger than traditional because I like the look.
Powered by LiveJournal.com